Beleid schorsing en verwijdering

Stichting Talent is een stichting voor openbaar onderwijs en de scholen van Stichting Talent zijn daarmee scholen van en voor de samenleving. Montessori Kindcentrum is een school dat deel uit maakt van stichting Talent. Artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk is.

Beleid schorsing en verwijdering

Stichting Talent is een stichting voor openbaar onderwijs en de scholen van Stichting
Talent zijn daarmee scholen van en voor de samenleving. Montessori Kindcentrum is een school dat deel uit maakt van stichting Talent. Artikel 46 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) geeft aan dat het openbaar onderwijs voor iedereen
toegankelijk is.
Helaas is het in sommige situaties toch niet mogelijk een leerling te plaatsen op een
school van Stichting Talent of is het nodig een leerling te schorsen of zelfs te
verwijderen. De WPO geeft voorschriften voor de procedure bij toelating, time-out,
schorsing en verwijdering van leerlingen.

Hieronder kunt u ons beleid lezen over toelating, time-out, schorsing en verwijdering. 
(Klik op de titel)

Beleid toelating, time-out, schorsing en verwijdering

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!