Visie

De school waar iedereen mag en kan zijn wie hij/zij is.

Visie

De school waar iedereen mag en kan zijn wie hij/zij is.
Kindcentrum Montessori is een openbare school. Onze school is toegankelijk is voor alle leerlingen, zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing.
Het onderwijs is erop gericht leerlingen vertrouwd te maken met andere opvattingen en culturen, waarbij we streven naar wederzijds begrip en respect. 

Samen werken we aan gemeenschappelijke groei, ontwikkeling en nieuw inzicht binnen een lerende school. De gezamenlijk geformuleerde visie geeft duidelijkheid, schept kaders en werkt verbindend. Je neemt verantwoordelijkheid voor jezelf, voor de ander en voor de lerende omgeving.
Wij begeleiden de kinderen zo dat zij in staat zijn zelf taken uit te voeren, in een veilige en gestructureerde omgeving mogen kinderen ontdekken en leren. Individuele ontwikkeling binnen een gemeenschap waar iedereen er toe doet.

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!