Praktische websites

Praktische websites

Stichting Leergeld

Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.
Voor meer informatie, klik hier.


Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.
Voor meer informatie, klik hier.
 

Scholen op de kaart
Op deze site worden scholen met elkaar vergeleken.
Voor meer informatie locatie Binnenstad, klik hier.


Opvang
SCIO Groep is de overkoepelende organisatie van Talent voor Opvang en Onderwijs en Stichting Kinderopvang West-Friesland. Onder deze koepel wordt de peutergroep en de bso geregeld.

Kiva
KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale groei van kinderen. Onze school werkt met het Kiva programma.

Meer meer informatie, klik hier.

Da Vinci
Da Vinci methode als aanpak voor kosmisch onderwijs, waar alles met elkaar verbonden is.

Voor meer informatie, klik hier.

Beweegwijs
Door BeweegWijs, met de spellen in de gekleurde vakken, spelen onze leerlingen ook in de pauze binnen een structuur. De juniorcoaches en plein-coördinatoren spelen een belangrijke rol in de begeleiding van de spellen.

Voor meer informatie, klik hier.

Kind aan het woord

Ik heb echt veel geleerd vandaag!